Waarom bemeste tuinaarde

Waarom bemeste tuinaarde?

Bemeste tuinaarde is goede tuingrond voor je tuinborders en planten. Het bevat de juiste voedingsstoffen en een hoog organisch stofgehalte.

 

Bemeste tuinaarde gebruik je bij

  • ophogen van borders en perken
  • aanplant nieuwe tuinplanten
  • grondverbetering

 

Bemeste tuinaarde
Bemeste tuinaarde

Ophogen van borders en perken

Je tuingrond slinkt vaak langzaam in. Kijk eens goed naar de rand van je terras en je border. Je ziet daar de eerste tekenen als je grond slinkt. Bodemstoffen worden verbruikt en grond klinkt ook in door regenval waardoor er steeds minder lucht in je grond zit. Iedereen met een tuin op veengrond kan dit zeker beamen.
Veengrond slinkt nog het meest en moet regelmatig worden aangevuld.

Door je borders op peil te houden voorkom je dat plantenwortels bloot komen te liggen. Plantenwortels boven de grond geven schade aan je tuinplanten.


Aanplant nieuwe tuinplanten

Zet tuinplanten in de juiste grond
Zet tuinplanten in de juiste grond

Voor alle tuinplanten, bomen en heesters zijn drie zaken belangrijk. Voldoende licht, lucht en voeding. Zet planten op de juiste plek zodat ze over voldoende licht beschikken. Lucht en voeding kun je aanpassen door de juiste grond en bemesting toe te voegen.

Voor nieuwe planten is het belangrijk dat de wortels in een losse grond staan met voldoende voedingsstoffen.

Plant deze niet in bestaande schrale grond maar vervang deze grond door bemeste tuinaarde.

Grondverbetering

Toevoeging bemeste tuinaarde
Toevoeging bemeste tuinaarde

Schrale grond kun je sowieso verbeteren door het te mengen met bemeste tuinaarde. Je grond wordt hierdoor luchtiger en bevat meer organisch stof. Meng een gedeelte van je grond met nieuwe tuinaarde en je ziet direct het verschil. Tuinaarde is luchtiger.
Het voordeel van meer organisch stof is dat je bodem meer water en voedingsstoffen kan vasthouden. Het water stroomt niet van je grond af maar wordt opgeslagen.
Ook dit is voor je planten van groot belang. Tijdens een droge periode kunnen je planten beter overleven.

 

 

Nieuwbouwtuinen

Groene nieuwbouwtuin
Groene nieuwbouwtuin

Na een nieuwbouwproject worden tuinen helaas maar al te vaak opgeleverd met grond vol stukjes puin van de bouw. Ook resten metselspecie en scherp zand kom je tegen in deze grond. Bepaal waar je terras en paden moet komen.
Hieronder komt meestal straatzand zodat je terras niet verzakt en het bestraten beter gaat. Zorg dat je de grond voor plantenborders direct vervangt door bemeste tuinaarde.
Elke plant die je plant in schrale grond is gedoemd te mislukken. En dat is zonde van je tijd, geld en energie.

 

 

Kies voor kwaliteit!

Bemeste tuinaarde in bigbags

Als je kiest voor los gestorte tuinaarde kies dan een leverancier die kwaliteit levert. Er mogen geen stukjes puin of andere verontreiniging in zitten.
Ook moet het vrij zijn van onkruidzaden anders heb je kans op een tuin vol onkruid. Let op dat de leverancier garandeert dat de grond vrij is van ziektekiemen en aaltjes.Tip: Jaarlijkse bemesting

Bemeste tuinaarde bevat een eerste bemesting bij aanplant. Zorg daarnaast voor een regelmatige toevoeging van meststoffen.  Als je minimaal tweemaal per jaar je tuin bemest met een organische meststof dan heeft je plant voldoende voeding voor een heel jaar. 
Ik strooi eind maart en eind juni organische korrels welke ca. 3 maanden werken in het groei- en bloeiseizoen.


Dit artikel is in samenwerking tot stand gekomen (advertorial)